Chất lượng
tốt nhất

Giá cả
hợp lý nhất

Chế độ
bảo hành
tốt nhất

Ống nhòm 7×50 High Grade trên đường “phượt”

  • 28/12/2015
  • 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (No Ratings Yet)
    Loading...

Ống nhòm Galazie Optics 7×50 High Grade tại hồ núi lửa Maninjau trên đảo Sumatra, Indonesia. Chiếc High Grade này thích hợp cho các chuyến đi khó khăn, vì dù đường xóc đến mấy thì nó vẫn rất khó bị lệch trục.

Jpeg

Jpeg