Best
Quality

Best
Price

Best Warranty

Ống nhòm 15×70 đi du lịch

  • Friday March 18th, 2016
  • 1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars (2 votes, average: 3.00 out of 5)
    Loading...

Ống nhòm 70mm (vd 15×70 Standard). công lực rất mạnh, nhìn tầm xa trên mặt đất và quan sát bầu trời, mà vẫn đủ gọn nhẹ để nhét vừa balo du lịch cùng với các đồ đạc khác.

Jpeg

Jpeg

Jpeg

Jpeg